Köpvillkor

Beställningar kan göras via telefon, e-post eller genom webbutiken.

Din order skickas dagen efter beställningen.

Angivna priser är exklusive moms. Eventuella rabatter dras av vid fakturering. Frakt tillkommer om inget annat har avtalats.

Betalningsvillkor är 14 dagar från och med faktureringsdatumet.

Tvister:

Uppstår det en tvist mellan parterna ska den i första hand försöka lösas med hjälp av förhandling. Ifall parterna inte kan komma överens inom fyra veckor så är det upp till var och en att söka en lösning på konflikten vid svensk domstol.

Force Majeure:

Vid extraordinära händelser som ligger utanför någon av de inblandade parternas kontroll och som försvårar att den ena parten fullföljer sin del av avtalet, samt vid de scenarion som utifrån vedertagna avtalsvillkor anses som «force majeure», så ska den andra parten kunna avbryta kontraktet omgående och med eventuella förpliktelser upphävda. Inom «force majeure» ryms externa och interna händelser som parten inte har någon möjlighet att påverka.