Dataskyddpolicy

1. Om Säkerhetsförlaget Angerman AB

Säkerhetsförlaget Angerman AB, org nr: 559166-5715 är ett svenskt aktiebolag. Bolaget tillhör en företagskoncern som är samlad under moderbolaget Bodoni Gruppen AS i Norge. Bodoni-koncernen är ett av de största mediabolagen i Norge och är bland annat verksamma inom följande verksamheter: förlags-, kommunikations-, webb och it-, samt design- och reklambyråtjänster. Vidare så äger Bodoni ett av Norges största tryckerier.

Bodoni har tagit fram egna ramverk för hur data behandlas inom koncernen. I dessa ramverk så regleras vilken typ av information koncernen har tillgång till och hur denna ska behandlas.

När du använder vår webbplats www.sakerhetsforlaget.se, så samlar vi in, använder och behandlar personuppgifter. Det är viktigt för oss att värna om dessa uppgifter och hantera dem förtroligt.

I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter, vilka uppgifter som hämtas in samt vilka rättsliga grunder dessa inhämtningar har som utgångspunkt. Vi förklarar också när och varför personuppgifter lämnas ut till tredje part. Vi informerar dig om de rättigheter du har i samband med behandling och eventuell utlämning av dina personuppgifter.

2. Riktlinjer för generell insamling, användning och behandling av personuppgifter

När du använder någon av de tjänster som Säkerhetsförlaget Angerman AB erbjuder så ger du oss tillgång till dina personuppgifter. Vår integritetspolicy gäller insamling, användning och behandling av personuppgifter. Vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter när du använder våra tjänster som kund eller potentiell kund hos oss. Detta innefattar när du använder vår webbplats, www.sakerhetsforlaget.se, beställer eller köper tjänster och när du kommunicerar med oss via telefon, e-post, sociala medier och liknande kommunikationskanaler.

VD på Säkerhetsförlaget Angerman AB är ytterst ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter utifrån vår integritetspolicy. Säkerhetsförlaget Angerman AB är ansvariga för att definiera ändamålen med behandlingen av personuppgifter samt för att se till att integritetspolicyn uppfylls.

Vår adress och kontaktuppgifter hittar du längst ner i detta dokument.

3. Personuppgifter som behandlas

Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter när du använder våra tjänster och har kontakt med oss på något av de sätt som beskrivits. Den förklarar hur vi behandlar data, vilket syfte vi gör detta i, vilka personuppgifter som samlas in samt vilken rättslig grund som denna insamling görs utifrån.

 

Den data vi behandlar är den du själv uppgett eller som framkommit när du varit i kontakt med oss. Uppgifterna lagras i vår databas för att kunna leverera den vara eller den tjänst som du har beställt, samt för att kunna förebygga bedrägeri.

Vi behandlar uppgifter om personer som vi tar emot förfrågningar och beställningar ifrån, för att kunna leverera våra produkter och tjänster. När du beställer en eller flera produkter, eller andra produkter och tjänster från Säkerhetsförlaget Angerman AB, så ombeds du att lämna information såsom: namn, telefonnummer, e-postadress, arbetsplats och adress.

Om du beställer eller ändrar en beställning eller tjänst som är påbörjad vill vi använda ovanstående personuppgifter som vi har samlat in från dig. Vi vill använda namn, telefonnummer, arbetsplats, fakturaadress och e-postadress som kontaktinformation för att hålla dig uppdaterad om de tjänster eller produkter som du har beställt. Det här innefattar att skicka dig påminnelser, nyhetsbrev och information per e-post. Exempelvis kan detta röra sig om information om leveransändringar, samt tillkännagivande av eventuella oförutsedda händelser. 

När du gör en beställning från oss omfattar det ibland tjänster från tredje part, då vill vi kunna ge namn, kontaktuppgifter och annan relevant information till den tredje parten ifall det är nödvändigt. Avsikten med vårt tillvägagångssätt vid behandlingen av personuppgifter är att leverera de produkter och tjänster som du beställt av oss. Ifall företaget senare skulle vilja behandla dina uppgifter av andra orsaker så kommer vi informera dig om dessa.

Du måste också uppge din e-postadress utöver de andra uppgifterna för att kunna beställa produkter och tjänster, dessa uppgifter, särskilt namn, adress, e-post och arbetsplats kan komma att lämnas ut till våra leverantörer som exempelvis kan komma att användas vid inkassoärenden. För att kunna mottaga betalning för beställda produkter och tjänster, eller om du ber om att återfå din betalning så används dessa uppgifter. 

Informationen du uppgett för att ta emot en tjänst eller beställning och för administrativa ändamål lagras i tio år eller tills vi inte längre behöver informationen (se punkt 6) för att skydda Säkerhetsförlaget Angerman AB.

För att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser kan vi lämna ut upplysningar till exempelvis polisen. Det kan bland annat röra sig om namn, adress, e-postadress och arbetsplats.

De rättsliga grunder som vi har för att behandla personuppgifter som det beskrivits i denna punkt är ditt godkännande av våra användarvillkor när du beställer från oss och våra berättigade intressen för att driva vår verksamhet, eller det som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser.

3.1 Personuppgifter vid användarkonto

När du skapar och verifierar ett användarkonto på www.sakerhetsforlaget.se ger du Säkerhetsförlaget Angerman AB samtycke till inhämtning, lagring och behandling av vissa personuppgifter. Dessa upplysningar är beskrivna i vår integritetspolicy och ingår också som en del av våra villkor. Du måste ge samtycke vid upprättandet av ett användarkonto för kunna skapa ditt konto.

Säkerhetsförlaget Angerman AB använder endast dessa uppgifter för att ge dig tillgång till att handla i vår webbutik www.sakerhetsforlaget.se. Säkerhetsförlaget Angerman AB lämnar inte ut några av dina uppgifter till någon annan.

Det är frivilligt att skapa ett användarkonto på www.sakerhetsforlaget.se, och att verifiera ditt konto är detsamma som att ge samtycke till att Säkerhetsförlaget Angerman AB får tillgång till den information du har uppgett.

När du är registrerad på www.sakerhetsforlaget.se så är du i din fulla rätt att kräva att dina uppgifter korrigeras eller tas bort. Det kan exempelvis gälla uppgifter som är oriktiga och/eller ofullständiga, eller uppgifter som Säkerhetsförlaget Angerman AB inte har någon anledning att hantera.

Dina personuppgifter hanteras av Säkerhetsförlaget Angerman AB tills att du själv väljer att avsluta ditt användarkonto på www.sakerhetsforlaget.se. Informationen du har uppgett för att utföra en beställning, köpa en tjänst eller kunna sköta administration lagras i tio år eller tills vi inte längre behöver den (se punkt 6), detta görs som en försäkring för Säkerhetsförlaget Angerman AB.

Vi tar också fram statistik och rapporter från de uppgifter du angett, exempelvis namn kontaktuppgifter och adress. Det här görs för att kontinuerligt kunna förbättra våra tjänster och vårt kundbemötande, samt ge dig en bättre upplevelse när du använder dig av våra tjänster.

Om vi upptäcker ett fel i våra system vill vi kunna vidta lämpliga åtgärder, det här kan innefatta hantering av personuppgifter.

För att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser kan vi lämna ut upplysningar till exempelvis polisen. Det bland annat röra sig om namn, adress, e-postadress och arbetsplats.

De rättsliga grunder som vi har för att behandla personuppgifter som det beskrivits i denna punkt är ditt godkännande av våra användarvillkor och ditt samtycke vid registrering när du beställer från oss och våra berättigade intressen för att driva vår verksamhet, eller det som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser.

3.2 Personuppgifter användarvillkor och registrering

När du använder någon tjänst från Säkerhetsförlaget Angerman AB ger du oss tillgång till dina uppgifter. Säkerhetsförlaget Angerman AB samlar in och använder information om besökare och kontoinnehavare på www.sakerhetsforlaget.se. Detta borde vara viktigt för dig – därför hoppas vi att du tar dig tid till att säkerställa att de personuppgifter du anger är korrekta och inte ofullständiga. Har du ett konto sedan tidigare uppmanar vi dig till att gå igenom dina personuppgifter.

Du kan använda Säkerhetsförlaget Angerman AB interaktiva tjänster på olika sätt. Nedan redogör vi för hur vi behandlar personuppgifter när du använder webbshoppen på www.sakerhetsforlaget.se.

Personuppgifter är data och beaktanden som kan knytas till enskilda personer. Exempelvis namn, bostad, telefonnummer, e-postadress och IP-adress. Det kan också vara en kombination av ovan nämnda som gör det möjligt att spåra personen det rör sig om.  

Uppgifterna lagras i våra databaser för att kunna leverera den tjänst eller produkt som du har beställt, samt för att förebygga bedrägeri.

Följande information hanteras på: www.sakerhetsforlaget.se

Namn – Obligatoriskt

E-post – Obligatoriskt

Faktureringsadress  – Obligatoriskt

Leveransadress – Obligatoriskt

Det är frivilligt för de som besöker vår webbplats att uppge sina personuppgifter i samband med tjänster som att ta emot nyheter. Delningar av artiklar på exempelvis sociala medier lagras inte på servrar som tillhör Säkerhetsförlaget Angerman AB.

När det skapas ett användarkonto på www.sakerhetsforlaget.se måste en giltig e-postadress registreras. Denna måste vara knuten till dig som medlem. E-posten används till att verifiera ditt konto, hämta in samtycke samt sända ut ett nytt lösenord om du begär ett sådant. Du måste själv se till att e-postadressen som är knuten till ditt konto är korrekt och att du har rätt att bruka den. Ingen behöver uppge sin e-post så att den syns i ditt användarkonto. Utöver din e-post samlar Säkerhetsförlaget Angerman AB in IP-adresser när ett användarkonto skapas. IP-adressen registreras när du loggar in på ditt konto. Vidare så uppmanar Säkerhetsförlaget Angerman AB alla sina användare att uppge namn, bolagsnamn och telefonnummer. Ingen av de uppgifter som lagras på  www.sakerhetsforlaget.se, delar Säkerhetsförlaget Angerman AB med någon annan.

Vi tar också fram statistik och rapporter från de uppgifter du angett, exempelvis namn kontaktuppgifter och adress. Det här görs för att kontinuerligt kunna förbättra våra tjänster och vårt kundbemötande, samt ge dig en bättre upplevelse när du använder dig av våra tjänster.

Informationen du uppgett för att ta emot en tjänst eller beställning och för administrativa ändamål lagras i tio år eller tills vi inte längre behöver informationen (se punkt 6) för att skydda Säkerhetsförlaget Angerman AB.

Om vi upptäcker ett fel i våra system vill vi kunna vidta lämpliga åtgärder, det här kan innefatta hantering av personuppgifter.

För att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser kan vi lämna ut upplysningar till exempelvis polisen. Det bland annat röra sig om namn, adress, e-postadress och arbetsplats.

De rättsliga grunder som vi har för att behandla personuppgifter som det beskrivits i denna punkt är ditt godkännande av våra användarvillkor när du beställer från oss och våra berättigade intressen för att driva vår verksamhet, eller det som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser.

3.3 Personuppgifter, cookies och internetanvändning.

För att kunna tillhandahålla en användarvänlig webbplats är det avgörande att kunna överblicka besökare och användares användningsmönster. Den här informationen får vi via Google Analytics. Till detta används cookies (textfiler som webbplatsen lagrar på användarens dator). Dessa registrerar IP-adresser, samt hur besökaren navigerar på sidan. Exempel på vad denna information ger oss svar på är: Hur många som besöker olika sidor på webbplatsen, hur länge besöket varar, vilken webbplats användaren kommer ifrån och vilken webbläsare som används. Cookies gör det inte möjligt för oss att spåra informationen till dig som enskild användare. Och informationen lagras inte på Säkerhetsförlaget Angerman AB servrar, men på Google Analytics servrar.

En IP-adress går att likställa med en personuppgift eftersom den kan spåras tillbaka till enskilda enheter/hårdvara och därmed således till en enskild person. Säkerhetsförlaget Angerman AB använder Google Analytics spårningskod som anonymiserar IP-adressen innan information lagras och behandlas av Google. 

Vi tar också fram statistik och rapporter från de uppgifter du angett, exempelvis namn kontaktuppgifter och adress. Det här görs för att kontinuerligt kunna förbättra våra tjänster och vårt kundbemötande, samt ge dig en bättre upplevelse när du använder dig av våra tjänster.

 

Informationen du uppgett för att ta emot en tjänst eller beställning och för administrativa ändamål lagras i tio år eller tills vi inte längre behöver informationen (se punkt 6) för att skydda Säkerhetsförlaget Angerman AB.

Om vi upptäcker ett fel i våra system vill vi kunna vidta lämpliga åtgärder, det här kan innefatta hantering av personuppgifter.

För att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser kan vi lämna ut upplysningar till exempelvis polisen. Det bland annat röra sig om namn, adress, e-postadress och arbetsplats.

De rättsliga grunder som vi har för att behandla personuppgifter som det beskrivits i denna punkt är ditt godkännande av våra användarvillkor när du beställer från oss och våra berättigade intressen för att driva vår verksamhet, eller det som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser.

3.4 Hur vi säkrar informationen

Vid inloggning så blir lösenordet saltat och hashat innan det lagras.

När en användare uppger sitt lösenord på  www.sakerhetsforlaget.se , körs det genom samma funktion och kontrollerar så att hashvärdet matchar det som är lagrat i databasen. Gör den det så loggas användaren in. Denna funktion kan däremot inte användas åt andra hållet för att lista ut vad lösenordet är – så om användaren har glömt sitt lösenord måste ett nytt upprättas.

4. Lämna ut personuppgifter

Säkerhetsförlaget Angerman AB säljer aldrig personuppgifter till andra aktörer som har för avsikt att använda uppgifterna till marknadsföring. Uppgifterna delas med datahanterare, offentliga myndigheter eller tredje part när någon av följande punkter inträffar:

  1. När en del av beställningen eller hela beställningen inkluderar tjänster som levereras av tredje part.
  2. Leverantörer som utför transporter och leveranser av produkter, uppdrag eller tjänster som görs utifrån våra instruktioner och som kräver datahantering av tredje part.
  3. Då lagstiftningen kräver det eller på order av en myndighet.

Säkerhetsförlaget Angerman AB kan också dela data med andra bolag inom koncernen för olika ändamål, exempelvis för att förbättra våra tjänster eller för systemadministration och statistik.

Om du inte vill uppge dina personuppgifter för Säkerhetsförlaget Angerman AB, så kan vi inte leverera de tjänster som du önskar eller efterfrågar. Vi kan inte heller informera dig om andra produkter eller tjänster som vi tillhandahåller. Det är helt frivilligt att dela dina personuppgifter med oss. 

Informationen du uppgett för att ta emot en tjänst eller beställning och för administrativa ändamål lagras i tio år eller tills vi inte längre behöver informationen (se punkt 6) för att skydda Säkerhetsförlaget Angerman AB.

För att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser kan vi lämna ut upplysningar till exempelvis polisen. Det bland annat röra sig om namn, adress, e-postadress och arbetsplats.

De rättsliga grunder som vi har för att behandla personuppgifter som det beskrivits i denna punkt är ditt godkännande av våra användarvillkor när du beställer från oss och våra berättigade intressen för att driva vår verksamhet, eller det som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser.

5. Dina mest centrala rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som finns registrerade och hur dessa uppgifter hanteras.

Du har rätt att få insyn och kräva tillgång till dina personuppgifter i ett format som går att läsa på dator eller liknande teknisk utrustning. Du måste själv lämna samtycke till hanteringen av dina personuppgifter och kan närsomhelst sluta ge ditt samtycke.

Du har rätt att bli borttagen, glömd, informerad, korrigera information och begränsa hanteringen av dina personuppgifter. Du kan protestera mot hantering som inkluderar direkt marknadsföring. Du har rätt att klaga hos Datainspektionen.

Du har rätt att få information vid dataintrång som kan ge konsekvenser åt din personliga information. Du har som privatperson rätt att bli informerad om det här inom 72 timmar efter det att intrånget har uppdagats.

Dina förfrågningar om hur dina personuppgifter behandlas och din begäran om insyn kan skickas till kontaktpersonen som anges längst ner på sidan.

6. Bortplockning av personuppgifter

Vi tar bort personuppgifter när det framkommer att personen i fråga inte längre är relevant för vår verksamhet. Vi kan också lagra uppgifterna en längre period ifall vi anser att det är nödvändigt med dokumentation, kontakt med personen i fråga eller personens arbetsgivare. Det kan exempelvis gälla frågor om rättigheter eller förpliktelser i avtal eller andra omständigheter.

7. Personuppgifter som skickas till andra länder

Säkerhetsförlaget Angerman AB ger inte ifrån sig personuppgifter till ett tredje land utan att försäkra sig om om fullvärdiga garantier. Ta kontakt med oss ifall du undrar på något land utanför EU, kontaktinformation finner du längst ner på sidan.

8. Användarvillkor

Säkerhetsförlaget Angerman AB förbehåller sig rätten att närsomhelst kunna ändra användarvillkoren, vi kommer påvisa på vår webbplats i samband med att det sker en förändring.

9. Kontaktinformation Säkerhetsförlaget Angerman AB

Du kan kontakta oss på info@sakerhetsforlaget.se om du vill lämna in ett klagomål gällande denna  integritetspolicy eller andra personuppgifter kopplade till din personliga information. Du kan också sända brev, eller besöka oss i egen person.

Telefon: +46 70 29 06 503

Epost: info@sakerhetsforlaget.se

Oppdatert 19.08.2018